Assessorament 30 de juny de 2021

Arriba dimecres i ja han passat dues setmanes des de l’últim assessorament. Ens preparem per empoderar-nos per defensar els nostres drets energètics! Els primers minuts els dediquem a donar la benvinguda, explicar una mica de la història de l’APE i les passes a seguir en vulneracions concretes de drets energètics. Tot seguit, s’exposen els diferents casos.

La primera persona que exposa el seu cas és la Rosario, de Barcelona. Està en procés de desnonament i té la intenció de regularitzar els subministraments d’aigua i electricitat. Li comentem que vagi al PAE i demani la regularització. A més, li recordem que per la Llei 24/2015 com que té l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial (IRER), no li podran tallar els subministraments en cas d’impagament, per a la seva tranquil·litat.

Després, la Carla, ens explica com avança el cas de la seva mare que vol demanar el bo social, però la companyia li posa dificultats perquè al padró consten més persones que el nucli familiar. Van demanar un nou padró, però resten a l’espera. També tenen hora amb el PAE. Ja només queda esperar l’hora amb el PAE perquè així puguin fer el tràmit des d’aquesta institució.

Des de Vilanova i la Geltrú ens porta alguns casos la Ilonka, membre de la PAH. Primerament, pregunta per la possibilitat de regularitzar els subministraments si estem ocupant. Li comentem que dins el conveni firmat amb Endesa s’inclou la possibilitat de demanar comptadors socials, descarregant-se el document útil de la web de l’APE i presentant-lo a Serveis Socials. En algun cas, quan hi ha contracte, es pot demanar simplement un canvi de nom. En el cas de l’aigua, fa un temps van demanar comptador social, però com que des de Serveis Socials no els hi feien informe de vulnerabilitat (els barems eren molt alts), no van poder regularitzar els subministraments. Com que ara ja tenen l’informe, poden demanar comptador social amb el document útil de la web de l’APE: sol·licitud de comptador social d’aigua per a situacions d’ocupació en precari (àmbit fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona).

La mateixa Ilonka ens comenta el cas de la Nerea, que viu en una casa de la seva família i ha sigut la pròpia família qui li ha tallat l’aigua. Sembla un cas que s’escapa de les possibilitats de l’APE perquè hi hauria d’haver una mediació per part de l’Administració. Igualment, li comentem que pot provar de demanar comptador social a Serveis Socials amb el document útil comentat anteriorment.

El següent cas és el de l’Antonio, que des de la companyia li van posar moltes dificultats per renovar el bo social elèctric, però un cop va anar al PAE, va poder demanar-lo sense més complicacions i actualment ja el té. Pregunta sobre la possibilitat d’arribar a convenis amb altres companyies que no siguin Endesa. Li comentem que s’està treballant en aquesta línia i que en algun moment arribaran els convenis amb les altres elèctriques. Pel tema del deute amb la companyia de l’aigua, pot demanar la condonació amb el document útil de la pàgina web, ja que Agbar ho fa un cop l’any.

La Blanca de l’Hospitalet vol tramitar l’IRER amb Serveis Socials, però no li contesten i troba moltes dificultats per quedar amb la treballadora social. Des de l’APE li diem que podem pressionar perquè l’atenguin al més aviat possible. També pregunta pel descompte de Musa i per la condonació de l’aigua. Li comentem com fer el tràmit per demanar el descompte i també que demani la condonació a Agbar amb el document útil que es comentava anteriorment.

L’últim cas és el de la Fedeida, que ens va comentar en assessoraments anteriors que no li posaven un comptador elèctric perquè demanava excessiva tensió. Però ha resultat ser un problema d’escriptura en posar la coma de la tensió i sembla que ja li han resolt. Com que encara no li han posat, li comentem que reclami si passen molts dies sense rebre notícies.

Fins aquí l’assessorament d’avui. D’aquí a 15 dies més casos, més empoderament i més defensa de drets fonamentals! Fins aviat!