Assessoraments Col·lectius

A través de l’experiència de la PAH, s’ha demostrat que l’assessorament col·lectiu és una eina transformadora i imprescindible que ajuda a afrontar amb majors garanties una problemàtica que normalment desborda, així com a perdre la por, la vergonya i el sentiment de fracàs associats al procés.

Realitzem assessoraments col·lectius els dimecres cada quinze dies en el local de la FAVB:

  • Dimecres cada 15 dies. (Troba en el nostre calendari les dates dels pròxims assessoraments col·lectius)
  • A les 17 hores
  • Local FAVB, c/ Obradors 6-8 Barcelona. <M> L3 Drassanes

També podràs seguir l’assessorament de manera online, si tens problemes per a venir o ets una persona de risc, en el següent enllaç: http://bit.ly/AssessoramentAPE0922

Si accediu a través de l’ordinador, únicament haureu de fer clic a l’enllaç. Si ho feu a través del mòbil, haureu de descarregar prèviament l’aplicació al Google Play Store (Android) o a l’APP Store (iOS). Si teniu qualsevol problema per accedir-hi, no dubteu en contactar amb nosaltres.

Quina importància tenen els assessoraments col·lectius?

En primer lloc, contribueixen a construir un espai de confiança i a reforçar el sentiment de comunitat, així com a bastir ponts de solidaritat entre la gent que es troba en situació de pobresa energètica. Generar un espai de confiança i comunitat es converteix, per tant, en un requisit previ per tal d’empoderar les persones, capacitar-les tant tècnicament com emocional i poder elaborar estratègies a l’hora de buscar solucions reals.

En segon lloc, aquest enfocament produeix un efecte amplificador. El desfogament i el fet de compartir col·lectivament les experiències permet socialitzar eines i coneixements. D’aquesta manera, la persona ja no és un subjecte passiu ni una víctima assistida per una persona experta, sinó que es converteix en un subjecte actiu transmissor de coneixements que, amb el temps, reuneix les condicions i les habilitats necessàries per assessorar a la vegada a altres persones. Que les afectades comprenguin el que les succeeix, es corresponsabilitzin de les seves decisions, coneguin els seus drets i aprenguin a defensar-los és un dels objectius de l’assessorament col·lectiu, ja que s’entén que una ciutadania ben informada és una condició necessària per a una democràcia saludable.

En tercer lloc, aquesta aproximació als casos resulta més eficaç. Atesa la legislació actual, els moviments que es facin des dels Serveis Socials o des de les empreses subministradores, depenen exclusivament de “la predisposició i de la voluntat” d’aquestes. Davant d’aquesta situació, de poc serveix un assessorament si no va acompanyat d’altres formes de pressió. El seguiment col·lectiu dels casos i les accions d’acompanyament que cal que pensi l’assemblea seran un dels mecanismes més eficaços per anivellar la relació de forces desiguals que es donen entre les parts del conflicte. De la mateixa manera, la denúncia pública a través de mitjans de comunicació i la imatge que es projecta sobre les empreses i el govern en qüestió esdevé un altre element clau de la negociació entre empreses subministradores i afectades.