L’APE presenta al·legacions a la modificació del Reial decret sobre la tarifa PVPC del subministrament elèctric

Tal com hem advertit, la tarifa regulada no pot estar subjecta als vaivens del mercat i caracteritzar-se per la volatilitat pròpia de les activitats d’especulació financera.

Des de l’Aliança contra la Pobresa Energètica considerem encertat que la modificació del Reial decret plantegi una reducció progressiva del vincle entre el PVPC i el mercat diari (fins al 55% el 2025), però l’aposta continua sent massa tímida. Per desvincular la tarifa de la volatilitat de l’especulació financera calen mesures de major importància: límits al preu del kWh tenint en compte la cistella de la compra o la renda mitjana familiar i topalls a les variacions màximes permeses. Recordant que la diferència de facturació s’ha de repercutir sempre en els beneficis empresarials de les grans subministradores i en cap cas a les factures de les famílies usuàries.

La tarifa regulada ha estat històricament més econòmica que la majoria de les ofertes del mercat lliure, per la qual cosa no té sentit que la major part dels usuaris domèstics tinguin contractada una tarifa del mercat lliure. Aquest fet és encara més greu en el cas de les llars vulnerabilitzades. És necessària una major transparència en la informació relativa a la tarifa regulada, i per aquest motiu proposem un paquet de mesures per donar a conèixer les diferents opcions disponibles i frenar els abusos de les grans empreses.

Actualment, les úniques companyies que poden oferir la tarifa regulada i, per tant, permeten l’accés al bo social són les comercialitzadores de referència. Per tant, s’hauria de valorar la possibilitat que altres companyies puguin facilitar la contractació de la tarifa regulada. Amb el sistema actual, les famílies amb menors rendes i majors dificultats econòmiques han de triar forçosament aquelles companyies que pitjor tracten les seves usuàries. L’obertura de la tarifa regulada a un altre tipus d’elèctriques permetria un benefici immediat per a les llars vulnerabilitzades i una menor concentració de la quota de mercat per part de les companyies de l’oligopoli.

Descarrega aquí el document complet.