Què és l’APE?

L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) és un moviment social que neix el 2014 per defensar l’accés universal als serveis bàsics d’aigua i energia. Per aconseguir-ho, exercim pressió sobre l’administració perquè garanteixi aquests drets i sobre les grans empreses subministradores perquè assumeixin la seva responsabilitat en les diferents situacions de pobresa energètica.

Els assessoraments col·lectius, les mobilitzacions, les accions, les xerrades, la pressió a les xarxes socials, les publicacions i la presència als mitjans de comunicació són algunes de les eines clau per aconseguir el que anomenem “victòries APE”.

Què entenem per pobresa energètica?

La pobresa energètica a l’Estat espanyol és una realitat per a un 17% de la població, que es troba amb dificultats per mantenir casa seva a una temperatura adequada els mesos freds i/o càlids, i fer front al pagament de les factures de la llum, el gas o l’aigua.

Moltes llars es veuen obligades a escollir entre pagar la hipoteca, les factures o mantenir una alimentació adequada. Els efectes sobre la salut física i mental són profunds i diversos. En paral·lel, l’oligopoli energètic ‒Endesa, Naturgy, Iberdrola, Repsol i EDP‒ i les grans subministradores d’aigua com Agbar o Aqualia augmenten els seus beneficis any rere any i no dubten a incrementar tarifes.

Amb l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, impulsada mitjançant una ILP per l’APE, la PAH i l’Observatori DESCA, la situació a Catalunya va canviar radicalment i s’ha produït un gran descens en el nombre de talls de subministrament.

La tasca de l’APE ha estat pressionar administracions i empreses per aplicar la Llei, en el benefici de les persones més vulnerables. En 2021 es va aconseguir la signatura del conveni entre Endesa i la Generalitat de Catalunya, amb la qual es va aconseguir la condonació del deute de més de 40.000 famílies. Treballem perquè la resta d’empreses condonin els deutes i es garanteixi a tothom, sigui quina sigui la seva situació residencial, el seu dret als subministraments bàsics.

Quins són els nostres principis?

  • Accés universal a l’aigua i l’energia. Tota família, malgrat que no pugui pagar, ha de tenir garantit l’accés als subministraments per permetre viure amb dignitat.
  • Aturar els talls indiscriminats. Que les administracions exerceixin el seu paper de garants dels drets humans i no deixin aquesta decisió a les empreses subministradores.
  • Que l’oligopoli assumeixi el pes econòmic. Els costos de vetllar per aquests serveis bàsics han de ser assumits per les grans companyies amb els seus multimilionaris beneficis.

Com ens organitzem?

A més dels assessoraments col·lectius, que són la base de la nostra activitat, comptem amb diversos espais de treball i participació:

  • Reunions de coordinació: Aquest és l’espai on es prenen les decisions sobre les lluites que tira endavant l’APE en el seu dia a dia, així com el disseny de les campanyes, mobilitzacions i accions.
  • Grups de treball: Es tracta de comissions específiques per organitzar un determinat esdeveniment o campanya.
  • Espais de formació: Des de l’APE també ens formem en diversos temes relacionats amb l’aigua i l’energia per tenir més eines per lluitar contra la pobresa energètica.
  • Trobades de suport mutu: Es tracta d’un espai de seguretat i confiança que va generant aquesta xarxa en la qual sostenir, entre totes, els malestars i impactes del model energètic en què vivim, però també altres vulneracions i situacions, fruit de tants altres eixos de desigualtat: la realitat material i econòmica de cadascuna, el gènere, la diversitat funcional, l’edat o la situació de salut.