Cas 5: Portes molt de temps sense un subministrament bàsic

Els subministraments bàsics són un dret essencial per garantir un habitatge digne. Una llar sense subministraments (energia i aigua) no és una llar digna.

Aquestes situacions s’han de resoldre tan aviat se’n tingui coneixement, per la seguretat de tots els usuaris, per la seva salut i la de tots els que hi viuen, i perquè és responsabilitat de les administracions vetllar per garantir el dret a un habitatge digne.

AIGUA

En el cas de l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el 2018 es va aprovar un Decret que autoritza la instal·lació de comptadors provisionals d’aigua a l’empresa d’aigües. Aquí et pots descarregar el document útil per demanar-lo: Sol·licitud de comptador social d’aigua (AMB).

Fora de l’AMB molts municipis han signat convenis amb les empreses d’aigües per posar aquests comptadors, i si no, tens igualment dret a exigir que es garanteixi el teu dret humà a l’aigua. Aquí et pots descarregar un document útil per reclamar el comptador si vius fora de l’AMB: Sol·licitud de comptador social d’aigua (fora de l’AMB).

LLUM i GAS

Fins al moment les companyies de llum i gas es neguen a donar solucions a aquestes situacions. Uneix-te a l’APE per seguir pressionant fins que juntes aconseguim que l’accés a l’energia sigui un dret garantit per a tothom!

Ves a la companyia subministradora, exposa la teva situació i demana tota la informació que tinguin del teu cas. Demana que t’ho donin per escrit. No firmis res que no tinguis clar.

Ves als Serveis Socials del teu municipi amb la informació de la companyia subministradora, exposa la teva situació i demana que t’ajudin a trobar una solució.

Recomanacions:

Estàs defensant el teu dret a un habitatge digne. Exigeix respecte en el tracte i si creus que no t’han atès correctament deixa constància amb la reclamació corresponent.

Tant a l’Administració com a l’empresa subministradora pots demanar un full de reclamacions si no reps la informació que necessites. La Llei 24/2015 obliga les empreses subministradores a proporcionar tota la informació referent a la pobresa energètica.

Torna als passos a seguir