1. Llei 24/2015

Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Des del 6 d’agost de 2015 està en vigor a Catalunya la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Aquesta llei estableix que l’empresa subministradora no pot procedir al tall del servei d’aigua, llum o gas si no ha contactat prèviament amb els Serveis Socials del teu municipi per determinar si ets una persona en risc d’exclusió residencial i estableix ajuts o descomptes per poder gestionar el deute pendent. Si t’han tallat el subministrament el més probable és que hagin incomplert la Llei 24/2015.

Descarrega aquí el document