Cas 3: Has rebut un avís de tall

Què és un avís de tall?

Un avís de tall és una notificació de l’empresa subministradora amb la relació de factures impagades. No és un tall. A l’avís de tall t’han de comunicar que faran servir les teves dades personals per demanar als Serveis Socials l’informe per tal de determinar si ets una persona en risc d’exclusió residencial i així mantenir el subministrament.

Si has rebut un avís de tall, has de saber que:

Si no ets usuari dels Serveis Socials i no pots fer front al pagament de les factures, t’aconsellem que vagis a Serveis Socials amb l’avís de tall i les factures corresponents perquè puguin avaluar la teva situació de vulnerabilitat.

A continuació et proposem un model per a presentar als Serveis Socials que tinguis proper:

Document útil: Sol.licitud informe de risc exclusió residencial a Serveis Socials

Si ja ets usuari de serveis socials, aquests, en un termini de 15 dies, faran l’informe de risc d’exclusió residencial i l’enviaran a l’empresa que els ho ha demanat. Demaneu sempre còpia de l’informe emès per serveis socials.

A continuació et proposem un model per a presentar a la teva companyia de subministrament:

Document útil: Model Garantia de subministrament bàsic per a subministradora per tall o amenaça de tall

Si així i tot, t’han tallat el subministrament et trobaràs en el cas 4.

Torna als passos a seguir