2. Document de garantia de subministrament bàsic

Model per presentar a l’empresa si t’han tallat els subministraments bàsics o tens amenaça de tall, d’acord amb la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Descarrega aquí el document