Assessorament 3 de maig de 2023

Avui és un d’aquells dimecres que ens unim per lluitar pels nostres drets i buscar les escletxes d’aquest sistema que ens facin viure més dignament.

Entrem en els casos: el primer és el de la Juliana, que viu en una casa sense títol habilitant a Barcelona. Va anar al Punt d’Assessorament Energètic (PAE) per tramitar l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial (IRER) per tal d’estar protegida contra els talls de subministrament, com estipula la Llei 24/2015; i per demanar un comptador d’electricitat al seu nom i que li han instal·lat. Al cap d’uns dies va rebre una carta amb una multa per estar enganxada. Li recomanem que escrigui a la distribuïdora explicant que ha regularitzat el subministrament i que no vivia a la llar quan es va produir la connexió irregular, adjuntant l’IRER. Com que la Juliana també es mostra preocupada pels pagaments a futur i l’elevat cost que té l’alta del subministrament, li comentem que amb l’IRER està protegida del tall per impagament.

Tot seguit, també des de Barcelona, el Pier Angelo ens explica que està de lloguer i vol regularitzar el subministrament. Li comentem que pot donar-se d’alta a la companyia, però que per fer front al cost de l’alta és millor que vagi al PAE per sol·licitar l’IRER.

La Judit de Sabadell tampoc té títol habilitant i ha intentat regularitzar el subministrament d’aigua amb Serveis Socials i no li han concedit. Actualment, està sense aigua i amb 6 menors al pis. Proposem fer una campanya de pressió als mitjans on mostrar altres municipis on sí que s’està aplicant el comptador social d’aigua. A la vegada, li recomanem que entri una reclamació al Síndic de Greuges per tal de tenir documents a favor a l’hora de tornar-ho a demanar.

El següent cas és el de la Toñi, de Sant Vicenç de Castellet, que ens comenta que té un deute amb Iberdrola i que li estan arribant factures molt altes i té dubtes de quines pagar i quines no. Ens comenta que ja té l’IRER i que es troba en una companyia del mercat lliure. Li recomanem que, com que està protegida per la Llei 24/2015 en tenir l’informe, no pagui cap factura; i que es passi al més aviat possible al mercat regulat. Pel tema del deute, pressionarem a la resta de companyies de l’oligopoli a firmar el conveni amb les administracions per condonar-lo a les famílies vulnerables.

La María Eugenia ens posa al dia del seu cas i ens comenta que ja va entregar la sol·licitud del bo social amb els documents necessaris i que està esperant la resposta. Ara ens pregunta per les opcions de rebaixar la factura de l’aigua. Li comentem que abans de res ha d’aconseguir l’IRER al PAE, amb el qual està esperant tenir cita, i posteriorment, anar a la companyia a demanar la tarifa social i, també, a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a demanar el cànon social de l’aigua.

El Francisco també ens actualitza la seva situació i ens ensenya com li han denegat la sol·licitud d’ampliació de trams del cànon de l’aigua. A més, ens comenta que ja ha demanat el canvi del contracte de l’electricitat al mercat regulat i ha sol·licitat el bo social, restant a l’espera de la resposta. Podem comprovar que li han denegat l’ampliació de trams per una incongruència entre el contracte de l’aigua i el DNI del titular. Li expliquem que cal que vagi a la companyia de l’aigua i demanar l’actualització de les dades del titular.

Des de Barcelona també ve la Betania, que vol saber com pagar factures més baixes. Li expliquem que existeixen els PAE i que entre les seves funcions tenen la d’optimitzar factures, però que la llista d’espera en casos no urgents és molt gran. Per altra banda, pot fer per ella mateixa la sol·licitud dels diferents mecanismes existents per rebaixar les factures. Li recomanem començar per un subministrament i anar sumant la resta a poc a poc. D’aquesta manera programem un acompanyament a la companyia elèctrica per fer els tràmits de sol·licitud del bo social i veure la possibilitat de baixar la potència.

La Marisa de Sant Vicenç dels Horts ens porta el cas del seu germà, que és propietari del seu pis, però està en tràmits per aconseguir un lloguer social. Vol saber si pot canviar els contractes dels subministraments al seu nom. Li comentem que com que el títol de propietat és vigent i és un títol habilitant per fer el canvi de nom, ho pot fer sense problemes.

Les companyes de la PAHC Bages ens demanen col·laboració pel cas de 4 famílies que han demanat el bo social i els hi han denegat. Acordem accions conjuntes per reclamar i pressionar a l’empresa, com pot ser una reclamació a Consum.

La Margarita ja és una habitual als assessoraments de l’APE i ens explica que ha aconseguit que l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), que té la propietat del seu pis, li faci una inspecció de la instal·lació elèctrica per comprovar que tot funciona correctament i evitar consums desmesurats.

L’últim cas és el del José, que tenia el bo social i li han tret la bonificació per estar fora dels límits d’ingressos. Li recomanem una eina d’una entitat sense ànim de lucre que es diu Civio per tal que ho pugui comprovar.

Seguim d’aquí a dues setmanes. Ens trobem cada vegada amb més casos i més persones afectades, però la lluita continua. Ni set, ni fred, ni foscor.