Els principals partits de Barcelona signen el compromís de l’APE contra la pobresa energètica

ERC, Barcelona en Comú, PSC, Junts per Catalunya i la CUP avalen el document de propostes i es comprometen de cara al proper mandat

La setmana passada, l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) va donar el tret de sortida a una ronda de reunions amb els diferents grups municipals que es presenten a l’alcaldia de la ciutat, per tal d’aconseguir compromisos concrets en la lluita contra la pobresa energètica en el proper mandat. Un cop acabada la sèrie de trobades, ERC, Barcelona en Comú, PSC, Junts per Catalunya i la CUP han signat finalment el document de propostes presentat per l’APE.

Tal com ens mostra l’Enquesta de Condicions de Vida de l’INE-Idescat publicada aquest mateix dilluns, la situació està empitjorant a tot Catalunya, amb un preocupant 19,2% de persones que no poden mantenir una temperatura adequada en la seva llar.

Tant les darreres xifres publicades com el context de crisi de preus de l’energia fan imperatiu implementar mesures concretes contra la pobresa energètica i per aquest motiu l’APE va presentar un document de propostes concretes que va fer arribar als diferents grups municipals.

Després d’haver dut a terme les trobades amb els grups que van donar resposta, podem constatar que tots ells afirmen ser conscients que abordar la pobresa energètica és una prioritat clau com a ciutat. Els emplacem a què converteixin les paraules en fets i s’arremanguin per avançar en aquest sentit, en particular al govern que sorgeixi de les eleccions municipals del maig a la ciutat de Barcelona.

En aquest sentit, el balanç de l’APE d’aquestes reunions és positiu. Els grups municipals d’ERC, Barcelona en Comú, PSC, Junts per Catalunya  i la CUP han signat el document de compromís i diversos s’han compromès a incorporar les propostes als seus programes electorals. Existeix un sentir general sobre la necessitat de reforçar els Punts d’Assessorament Energètic (PAE) com a estructura bàsica de ciutat, per la qual cosa instem a fer realitat aquesta necessitat i ampliar els recursos i el personal destinats a aquest servei: per reduir temps d’espera, garantir l’atenció presencial i millorar les condicions laborals de les seves treballadores.

Dels grups que van accedir a reunir-se (PP i Ciutadans no van contestar la crida), només Valents no ha volgut signar el document. Tot i estar d’acord en dues de les tres propostes (reforçar els PAE i la publicació de dades d’àmbit municipal), no comparteixen la necessitat d’instal·lar comptadors socials a les llars que es troben en situació d’ocupació en precari. Considerem que aquesta és una mesura clau, tant per garantir la dignitat de les persones com per la seguretat de les afectades i de les seves veïnes.

Des de l’APE seguirem amb atenció l’activitat de l’Ajuntament de Barcelona i no dubtarem a fer la pressió necessària en cas que no es compleixin els compromisos signats. La pobresa energètica es combat des de tots els nivells de l’Administració i amb aquestes propostes hem demostrat que també es pot fer molt des de l’àmbit local. Calen compromisos ferms i, sobretot, posar-se a treballar amb urgència i determinació.

 

Quines són les tres propostes bàsiques de l’APE?

  • Consolidació dels Punts d’assessorament energètic com estructura de ciutat: mantenir l’actual estructura d’aquests equipaments, dotar-los de més pressupost per tal de reduir els temps d’espera −que al dia d’avui pot arribar als quatre mesos en algun districte− i garantir l’atenció presencial sense cita prèvia a les oficines.
  • Garantir l’accés universal als subministraments d’aigua i electricitat, amb especial atenció a les llars vulnerabilitzades i les que es troben en situació d’ocupació en precari, tot garantint la instal·lació dels comptadors socials seguint el procediment de l’AMB i el previst en el conveni signat entre Endesa i la Generalitat de Catalunya el març de 2021.
  • Transparència i rendició de comptes: aportar dades amb una periodicitat anual de l’estat de la pobresa energètica a la ciutat per poder implementar polítiques públiques que responguin a l’evolució de la problemàtica i potenciar el grup de treball de pobresa energètica del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona, com espai per valorar comunitàriament l’eficàcia de les polítiques impulsades.