Assessorament 1 de juny de 2022

Han passat ja 15 dies i ens tornem a trobar a la FAVB per a un nou assessorament col·lectiu. Entrem en els casos després de donar la benvinguda a les persones que venen per primera vegada i explicar què és l’APE.

El primer cas ens l’explica l’Odaris que viu amb la seva família i una altra en un edifici ocupat de l’Hospitalet, i resulta que no tenen aigua. Comenta que es tracta d’un problema tècnic que ningú vol afrontar-ne els costos. Li comentem que podem fer pressió sobre Agbar per revertir la situació i si no parlar amb serveis socials per aconseguir un contracte temporal.

La Marta i l’Arnau de Cardedeu ens porten el cas del bloc ocupat on viuen, juntament amb 15 persones, entre les quals 4 menors, sense cèl·lula d’habitabilitat. En aquest edifici no hi han tingut mai aigua perquè no hi arriba l’escomesa. Com que actualment el pla urbanístic considera la zona de l’edifici com a no edificable, no es pot construir l’escomesa. Considerem que es tracta d’un cas molt complex i l’única sortida que veiem és un diàleg polític amb els partits amb representació perquè ho puguin portar a un ple de l’Ajuntament i intentar aprovar-ho, apel·lant a l’emergència i protecció a menors.

El següent cas és el de la Karina de l’Hospitalet, que en divorciar-se del marit ha descobert que aquest no pagava l’electricitat i va connectar el subministrament de forma irregular en patir un tall. En tenir el contracte al seu nom li recomanem que vagi a serveis socials a tramitar l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial (IRER) per així poder restablir el subministrament. També comentem que seria adequat canviar el contracte de l’aigua al seu nom.

La Margarida de Barcelona paga factures molt altes i gràcies a l’APE ha tramitat l’IRER, i, així i tot, ha rebut un avís de tall. Li recordem que amb l’IRER està protegida per la Llei 24/2015 i que si és possible, sabent l’angoixa que suposa, no faci cas a aquestes cartes. També pateix per uns consums molt alts. En aquest sentit, li recomanem fer una auditoria a través del Punt d’Assessorament Energètic (PAE) i si no buscarem les persones adequades.

Tot seguit, la Pilar d’Arenys ens comenta que tot i tramitar la sol·licitud del comptador social d’aigua amb el nostre document útil, no li han acceptat. Com en el cas anterior, proposem buscar aliances polítiques per portar-ho al ple i que sigui aprovat.

La Luisa de Vallirana va tenir una fuita d’aigua que la va fer arreglar pel seu compte i ara vol reclamar a la companyia els sobreconsums fets per aquesta fuita. Li recomanem fer la demanda amb un justificant de pagament de les obres fetes i l’IRER.

Finalment, la Matilde de Cornellà ens porta l’últim cas. Ens explica que vol renovar el bo social per a família nombrosa, però que a les oficines de Cornellà li posen problemes perquè diuen que no es veuen bé les fotocòpies. Ens posem d’acord per fer un acompanyament a Endesa per tramitar-lo.

Això ha sigut tot per avui. Recordem la set, la calor i la foscor no descansen per culpa de les grans companyies que es lucren amb un dret bàsic. Però aquí estem, per plantar-los cara!