El Jutge obliga la Dolors a satisfer les factures impagades, però reconeix els convenis com la sortida a la problemàtica al deute

Endesa té la possibilitat de no reclamar l’execució fins que no se signi el conveni que resoldria la qüestió dels impagaments

La Sentència no és ferma i es pot recórrer davant l’Audiència Provincial de Lleida

Avui s’ha fet pública la sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Lleida en relació amb el cas de la Dolors. En ella, el jutge estima íntegrament la demanda d’Endesa contra aquesta veïna vulnerable de la capital del Segrià i l’obliga a satisfer els 5.357,88 euros en factures impagades que havia acumulat entre el 2015 i el 2018. La sentència, però, no és ferma i es pot recórrer davant l’Audiència Provincial en el termini de 20 dies hàbils.

Malgrat el resultat, el Jutge reconeix expressament en el text la situació de vulnerabilitat de la Dolors i entén que la qüestió del deute s’ha de resoldre, tal com estableix la Llei 24/2015, amb la formalització dels convenis que l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) portem reclamant des del mateix moment en què la llei va entrar en vigor. Així, malgrat admetre que el deute existeix i reclamar a la Dolors el seu pagament, ho fa “sin perjuicio del deseable éxito del procedimiento de mediación y de los acuerdos que debe alcanzar la Administración pública a tal fin”.

A la sentència també es fa referència al bo social. La Dolors tenia dret als descomptes que ofereix el bo social per trobar-se en situació de vulnerabilitat i, no obstant això, no hi va accedir durant molts anys. Això demostra les greus carències d’aquest mecanisme, que obliga les famílies a realitzar llargs procediments burocràtics per poder-s’hi acollir. A això se li suma la nul·la voluntat d’Endesa a l’hora de fer-ne una bona difusió entre les seves clientes vulnerables, fet que es demostra clarament amb les pobres xifres de famílies acollides, que en cap cas reflecteixen el conjunt de llars que pateixen pobresa energètica.

Endesa segueix utilitzant aquest cas com una estratègia de pressió contra la Generalitat i la resta d’administracions públiques per obtenir l’acord més beneficiós per als seus interessos. De nou, un clar exemple de la lògica recaptatòria i de lucre que té Endesa, mentre gestiona un servei bàsic per a la vida de les persones. Davant d’aquest escenari, condemnem enèrgicament el modus operandi d’Endesa, que es mostra totalment aliena al patiment de la Dolors i de milers de famílies endeutades. Com ja vam dir en el seu moment, la companyia pot en aquest moment mantenir la sentència en suspens i no demanar-ne l’execució, fet que comportaria a la pràctica l’embargament dels comptes i ingressos de la Dolors. Això no obstant, tenint en compte la seva situació de vulnerabilitat i els seus ingressos actuals, així com el mínim inembargable establert per la Llei, és més que probable que no se li pugui embargar res i se la faci passar per un tràngol totalment evitable. I és que Endesa li reclama a la Dolors quelcom que l’afectada no té.

Tot i el resultat, seguirem lluitant per posar fi al patiment de la Dolors i de tantes famílies que ara mateix deuen estar-se preguntant si elles seran les següents en aquest malson a què les condemna Endesa. La sentència ofereix a la Dolors un termini de quatre setmanes per recórrer-la davant l’Audiència Provincial de Lleida. Durant aquest temps, valorarem amb la Dolors i la seva advocada aquesta possibilitat i tirarem endavant amb aquest recurs després d’estudiar-ne les condicions.

Per això, des d’ara mateix exigim a Endesa que s’assegui a negociar i accepti d’una vegada per totes la proposta de conveni consensuada entre les principals administracions de Catalunya. Recordem que aquesta proposta surt d’un treball conjunt entre la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions, l’Àrea Metropolitana i l’Ajuntament de Barcelona i les associacions municipalistes, i en el qual l’Aliança contra la Pobresa Energètica i la Taula del Tercer Sector hi hem participat activament. Per tant, és una proposta que recull la voluntat de les administracions representatives de la societat catalana i de les entitats que dia rere dia veiem els efectes de la pobresa energètica sobre les nostres veïnes. La Generalitat ha de liderar aquesta negociació i aconseguir arribar a l’acord consensuat. Endesa no pot continuar fent passar a les famílies per aquest patiment, mentre segueix lucrant-se, quan en realitat té sobre la seva taula la solució. La responsabilitat social de l’empresa, que ha destacat sempre per la seva absència, és ara ineludible.

Endesa, per la dignitat de la Dolors i de totes les afectades, signa JA!