Ha incrementat la teva factura de l’aigua? T’expliquem com reclamar-ho!

Expliquem l’increment de la factura de l’aigua i com reclamar-lo davant Aigües de Barcelona

1. Què ha passat exactament?

Fa pocs dies va saltar la notícia d’un important increment en les factures de l’aigua gestionades per la companyia Aigües de Barcelona, que dona servei a moltes de les principals ciutats de l’Àrea Metropolitana. La pujada s’ha produït en la primera factura posconfinament pels motius que a continuació expliquem.

La factura de l’aigua, a diferència de la de la llum, es cobra per trams per a fomentar l’estalvi de la ciutadania i desincentivar el consum abusiu d’un bé escàs com és l’aigua potable. Bàsicament, com més gastem, més ens costa el m³ d’aigua. El preu per trams funciona de la següent manera:

Durant el confinament, el consum domèstic d’aigua de moltes famílies s’ha incrementat, de manera que en alguns casos és normal que es produeixi algun salt de tram i ens hagin cobrat una mica més. Però per què hi ha hagut un increment tan important en molts casos i per què justament en la següent factura que no correspon als mesos de confinament?

El motiu es deu al fet que el 60% dels comptadors continuen sent manuals. Això vol dir que cal que un operari acudeixi al domicili o a la cambra de comptadors a comprovar la lectura i apuntar-la perquè Aigües de Barcelona emeti la factura corresponent. Durant el confinament, els operaris no van acudir a comprovar les lectures i es va facturar sobre la base d’un càlcul estimat, tenint en compte els consums de l’últim any.

Aquest fet ha provocat que les factures dels mesos de confinament, amb lectures estimades, hagin estat inferiors al que realment correspondria, i quan l’operari ha pogut registrar la primera lectura real s’ha carregat tota la diferència de cop en la primera factura després del confinament en comptes de prorratejar la diferència en les factures anteriors.

A la pràctica, això ha suposat que s’hagin produït canvis de tram en l’última factura, que no haguessin passat si totes les factures durant els mesos de confinament haguessin estat realitzades amb lectures reals i no estimades. Aigües de Barcelona, en comptes de detectar aquest desequilibri i emprendre una campanya de refacturació en benefici de la ciutadania, ha esperat que els mateixos consumidors reclamin i aconseguir que moltes famílies desisteixin del seu dret a pagar el que els tocaria.

2. Com puc saber si la meva factura ha tingut un increment injust?

En primer lloc, haurem de comprovar si les factures corresponents als mesos de confinament s’han realitzat amb lectures estimades. Per a això, a l’apartat Dades de facturació, podem comprovar el Període de facturació, tenint en compte que l’estat d’alarma es va decretar el 14 de març de 2020.

A continuació, haurem de comprovar si la lectura que ens han realitzat per a aquestes factures és real o estimada en l’apartat Base de Facturació. Si és real, no hauria d’haver-hi cap error amb la facturació. Per contra, si és estimada, continua llegint.

Finalment, si les factures durant l’estat d’alarma han estat tenint en compte lectures estimades, hauràs de comparar les teves factures habituals amb la primera posconfinament sobre la base de lectures reals. A la pàgina del darrere i als apartats Consum i Subministrament d’aigua, hauràs de comprovar que no es facturi basant-se en dos trams quan habitualment has tingut només un, o sobre la base de tres trams quan sempre se’t factura en dos trams.

Si s’ha produït aquest canvi de trams, un motiu pot ser l’augment del consum durant el confinament, però és probable que fins i tot tenint en compte aquest increment no haguéssim passat de tram si la facturació fos sobre la base de lectures reals, pel que recomanem reclamar a Aigües de Barcelona en qualsevol cas.

3. Com reclamar davant Aigües de Barcelona?

Pots utilitzar qualsevol dels canals que la companyia posa a disposició dels seus clients, però et recomanem que tot estigui per escrit, per si la reclamació no rep la resposta adequada per part d’Aigües de Barcelona.

Telèfon de reclamacions:

  • 900 710 710
  • Laborables de 8 a 20 h

Oficina en xarxa
https://www.aiguesdebarcelona.cat/oficinaenxarxa/es/web/ofex/login

Oficines amb cita prèvia (935 219 777 o https://citaprevia.aiguesdebarcelona.cat)

  • Barcelona: C/ Consell de Cent, 396 – 08009 Barcelona
  • Besòs: Av. Alfons XIII, 51 – 08912 Badalona
  • Llobregat Nord: C/ Baró de Maldà, 28 – 08901 L’Hospitalet
  • Llobregat Sud: C/ Olocau, 6 – 08850 Gavà

4. Aigües de Barcelona s’escuda en una nova taxa de l’Ajuntament de Barcelona com la responsable de l’increment. En què consisteix exactament aquest concepte?

En efecte, l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa el passat 1 de juliol la nova Taxa de Recollida de Residus Municipals generats en els domicilis, i això també ha afectat les factures, però només a les corresponents al municipi de Barcelona. Les tarifes de la taxa es fixen segons el tipus d’habitatge receptor del servei de subministrament domiciliari d’aigua, en funció del seu cabal nominal i els trams de consum definits en l’ordenança, la qual cosa suposa al final entre 2,25 i 4,25 € mensuals.

No obstant això, si la teva família es troba en situació de vulnerabilitat, no se’t cobrarà aquesta taxa. L’exempció funciona per a les persones titulars de contractes de subministrament domiciliari d’aigua potable que es trobin en situació d’exclusió residencial, d’acord amb el que preveu la Llei, sempre que:

• Els serveis municipals competents emetin l’informe acreditatiu de la situació d’exclusió residencial o de vulnerabilitat descrites
• L’exempció té efecte des de la data de l’informe dels serveis municipals i es manté en vigor fins que es modifiqui la situació d’exclusió residencial o de vulnerabilitat.

Si et trobes en aquesta situació i t’han cobrat la taxa, posa’t en contacte amb Aigües de Barcelona com més aviat millor per a corregir l’error.

Setembre de 2020,

Aliança contra la Pobresa Energètica