Presentem la guia “Pobresa energètica zero: apoderament des dels barris”

Al llarg de l’any 2019, ESF ha desenvolupat el projecte “Pobresa energètica zero: apoderament des dels barris”, conjuntament amb nosaltres l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB). Situat en el marc dels Projectes pel Clima (Barcelona +Sostenible), la tasca ha consistit a dur als barris de la ciutat de Barcelona el discurs de drets energètics mitjanant tallers, i compartir amb tres col·lectius diferents quin és el nostre model energètic, què és la pobresa energètica i quines són les seves causes i conseqüències. Per al projecte, en coordinació amb l’equip dels Punts d’Assessorament Energètic (PAE), es van triar dos barris per fer la prova pilot: Sant Antoni i Horta. Pel que fa als col·lectius, es va voler arribar a tècnics i voluntaris d’entitats del tercer sector, professorat de centres docents i tècnics d’espais joves i, finalment, gent gran.
Els tallers van ser tot un èxit i es va aprofitar l’última part dels mateixos per reflexionar sobre què podien fer des de les seves entitats i col·lectius per contribuir en l’empoderament de la ciutadania en matèria energètica. De tot plegat, n’hem tret una guia didàctica que hauria de servir perquè el projecte s’estengui per tots els barris de la ciutat, i qualsevol entitat o col·lectiu amb inquietuds pugui replicar els tallers al seu entorn. El document, de lliure accés, explica fase a fase com preparar les trobades, dona consells de com afrontar cada part del taller i resumeix què hem pogut extreure de la prova pilot realitzada. Esperem que això tot just sigui una llavor que ajudi a fer arribar a tothom quins són els nostres drets i treballem per assolir un model energètic més just i sostenible.