Grup de suport mutu

El grup de suport mutu és un espai on ens ajuntem, compartim preocupacions i ens acompanyem des del proper i el concret

Es tracta d’una eina d’empoderament, igual que els assessoraments col·lectius quinzenals, però en aquesta ocasió amb un funcionament que posa èmfasi en la salut i que es desenvolupa des d’un espai de seguretat i confiança més reduït, que va generant aquesta xarxa en la qual sostenir, entre totes, els malestars i impactes del model energètic en què vivim, però també altres vulneracions i situacions, fruit de tants altres eixos de desigualtat: la realitat material i econòmica de cadascuna, el gènere, la diversitat funcional, l’edat, la situació de salut.

Segons la Declaració Universal dels Drets Humans, “ota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, tant per a ella com per a la seva família, salut i benestar, especialment pel que fa a l’alimentació, la vestimenta, l’habitatge, l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris”.  De fet, l’accés a un habitatge adequat ha estat reconegut com un dels determinants socials de les desigualtats en salut (Comissió per a Reduir les Desigualtats Socials en Salut (Comissió per a Reduir les Desigualtats Socials en Salut a España) i s’han documentat diversos impactes negatius de la inseguretat residencial sobre la salut física i mental de les persones.

L’accés als subministraments bàsics és sens dubte un aspecte essencial d’un habitatge digne. L’aigua i l’energia no només possibiliten les tasques de cures i el confort tèrmic, entre altres necessitats vitals, sinó que també possibiliten la interacció i participació social a través de l’ús d’aparells elèctrics. Un estudi exhaustiu realitzat per la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), Enginyeria Sense Fronteres i el Grup d’Habitatge de l’Agència de Salut Pública mostra com l’accés inadequat o insuficient a l’habitatge i/o subministraments bàsics té forts impactes en la salut general, en la prevalença de trastorns crònics, en l’ús de serveis sanitaris i, especialment, en la salut mental. De fet, el 80% dels homes i el 79% de les dones entrevistades en aquest informe presentava riscos de patir problemes de salut mental, quan aquests indicadors en la població general són del 14,5% i del 19,5%, respectivament.

El no poder mantenir la casa a una temperatura adequada, no poder fer front a les factures o no poder si més no regularitzar els subministraments genera forts sentiments d’ansietat, d’impotència i de culpa en les famílies, que es veuen obligades a bregar amb aquests problemes de manera individual i, sovint, se senten estigmatitzades i faltes de suport. Conscients d’aquests malestars, proposem abordar-los de manera col·lectiva i des del polític, amb l’objectiu últim de traslladar la responsabilitat que actualment senten les famílies al model energètic, basant-nos en el fet que l’accés als subministraments bàsics és un dret de les famílies que mai hauria de dependre de la seva capacitat de pagament.

El grup de suport mutu de l’APE ens reunim tant de manera presencial com online els dimecres cada quinze dies.