[Comunicat] Un any després de la mort de la Rosa a Reus Gas Natural Fenosa encara no ha pagat la multa pel tall il·legal

La Generalitat no ha aconseguit que les companyies signin el conveni plantejat en 2017, malgrat haver destinat ja en anys anteriors gairebé 10 milions d’euros a pagar factures d’aigua, llum i gas

14 de novembre 2017

Avui fa un any de la mort de la Rosa a Reus a causa d’un incendi ocasionat per una espelma que utilitzava per il·luminar-se perquè Gas Natural Fenosa li havia tallat la llum il·legalment. Aquest cas va posar llum sobre la situació que pateixen milers de famílies a Catalunya que no tenen garantit l’accés a la llum, l’aigua o el gas. El més greu de la mort de la Rosa és que podia haver-se evitat si Gas Natural Fenosa hagués complert amb la Llei 24/2015 que obliga les companyies a preguntar a Serveis Socials abans d’efectuar cap tall. Gas Natural no ho va fer. I no només no ho va fer en el cas de la Rosa sinó en molts altres, però mai la companyia ha acceptat la seva responsabilitat ni el seu incompliment sistemàtic de la llei. Això sí, tot i que fins aquell moment s’havia negat a fer-ho, va ser precisament a partir d’aquell mateix hivern que Gas Natural Fenosa va començar a enviar els llistats a Serveis Socials i a demanar els informes de risc d’exclusió residencial tal com obliga la llei.

No va ser fins mesos després i gràcies a la pressió que es va fer des del carrer que la Generalitat va imposar a la companyia una sanció exemplar de 500.000 € que encara a dia d’avui la companyia no ha pagat. Arran del cas de la Rosa, Gas Natural Fenosa ha dedicat 4,5 milions d’euros a una campanya publicitaria de rentada d’imatge, ha organitzat jornades sobre pobresa energètica, ha fet anuncis a la televisió i als diaris, etc. Però la irresponsabilitat de Gas Natural Fenosa no es pot amagar darrere aquesta cortina de fum. Els fets ens recorden que per a ells el primer són els seus beneficis i després tota la resta.

Malauradament, Gas Natural Fenosa no és l’única companyia irresponsable. De les dades que ens ha facilitat l’Agència Catalana del Consum, de les 239 denúncies que va rebre la Generalitat per incompliment de la Llei 24/2015 (a data 18/07/2017), gairebé el 70% les acumula Endesa. Pel que fa a les sancions, de nou és Endesa qui s’emporta el 78% d’aquestes, seguida de Gas Natural Fenosa que acumula gairebé el 20%. Dit d’una altra manera, de les 114 sancions, 111 s’han imposat a Endesa i a Gas Natural Fenosa. Aquestes dades posen sobre la taula que, tot i que la llei ha aturat milers de talls a Catalunya, encara avui dia es produeixen talls il·legals. Per això, des de l’APE no ens cansarem de recordar la importància de denunciar els talls il·legals per part d’aquestes companyies, sigui per denúncies individuals, sigui denúncies a través dels municipis.

Per la seva banda, la Generalitat va reaccionar tard pel que fa a vetllar pel compliment de la llei. Des de l’endemà de l’aprovació de la Llei 24/2015, des de l’APE li hem exigit que fes inspeccions d’ofici per comprovar si les companyies estaven complint amb la llei però no va ser fins després de la mort de la Rosa a Reus que es van posar en marxa les primeres inspeccions. La Generalitat també va engegar llavors una campanya publicitària per donar a conèixer els drets que conté la llei, i que de fet caldria reactivar per aquest hivern. Per altra banda, hi ha una manca d’actualització d’informació de l’abast de la protecció de la Llei 24/2015. Fa més d’un any que la Generalitat parlava de 30.000 talls aturats gràcies a la llei, i avui dia han de ser molts més, però aquesta dada encara no s’ha fet pública.

Un any després de la mort de la Rosa a Reus encara hi ha molta feina per fer per tal de fer plenament efectiva la Llei 24/2015. Tot i que s’han aconseguit aturar milers de talls a famílies vulnerables, moltes d’aquestes continuen tenint problemes per pagar les seves factures i van acumulant deutes mes rere mes. La qüestió dels deutes s’havia de solucionar, tal com estableix la llei, amb la signatura de convenis entre l’Administració i aquestes empreses. El mes de gener, la Generalitat juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, les 4 Diputacions, la Federació i Associació de Municipis i l’Àrea Metropolitana de Barcelona van fer front comú amb una proposta de conveni. L’APE ja va criticar en el seu moment que el conveni no era prou ambiciós perquè reclamava només el 50% a les empreses i nosaltres considerem que aquestes havien d’assumir el 100% però tot i això cap companyia elèctrica ni de gas s’ha avingut a signar-lo. Recordem que només el 2016 Endesa i Gas Natural Fenosa van acumular 2.758 milions d’euros de beneficis entre les dues. El fet que no existeixin aquests convenis fa que es dediquin fons públics a cobrir factures. Dades aportades per la Generalitat posen sobre la taula que entre l’Agència Catalana del Consum i el Departament de Treball, Afers Socials i Família han atorgat als ens locals un total de 9.838.920,95 € en concepte de pagament de factures d’aigua, llum i gas només en el 2015. Fons públics destinats a continuar alimentant els beneficis d’aquestes empreses.

Tot i els diners públics invertits, no es cobreixen la totalitat del deute de les famílies i aquestes el continuen acumulant amb l’angoixa que això comporta. Per aquest motiu, en vistes de la inactivitat de l’Administració en exigir a les companyies la seva responsabilitat, des de l’APE hem iniciat una campanya on exigim a les empreses la condonació del deute acumulat a les famílies per tal d’alliberar-les de l’angoixa i aconseguir que puguin tirar endavant sense carregar amb aquests deutes impagables durant anys.

I encara queda un repte més per afrontar: la situació que pateixen les famílies que es veuen obligades a recuperar un habitatge perquè l’Administració no els hi ha donat resposta. Aquestes famílies no tenen garantit l’accés als subministraments bàsics pel fet de no comptar amb la titularitat de l’habitatge. Tant la Generalitat com Endesa giren l’esquena a aquestes famílies i no els donen cap més solució que cometre irregularitats si no volen viure amb espelmes o amb llanternes. Fa mesos que des de l’APE estem demanant una solució almenys provisional: la instal·lació de comptadors socials provisionals, condicionats a resoldre la situació de l’habitatge i que garanteixen no només l’accés a la llum sinó també la seguretat de la llar.

Des de l’APE no pararem fins a aconseguir que no hi hagi cap tall il·legal a Catalunya, s’alliberi a les famílies dels deutes i es regularitzi la situació a les famílies que han recuperat un habitatge per necessitat.

Ni set, ni fred, ni foscor!