[Comunicat] Ocupem les oficines centrals d’Endesa a Catalunya per exigir-li que posi un comptador a una família que viu en un habitatge recuperat

Ocupem les oficines centrals d’Endesa a Catalunya per exigir-li que posi un comptador a una família que viu en un habitatge recuperat

El pare de família necessita una màquina d’oxigen per dormir

22 de desembre de 2016

Avui hem ocupat les oficines centrals d’Endesa de l’avinguda Vilanova de Barcelona perquè la Mireia, el José Manuel i els seus dos fills fa més d’un mes que viuen sense llum perquè Endesa els hi va tallar el subministrament el passat 16 de novembre. José Manuel necessita una màquina d’oxigen per respirar. Viuen a una casa a Vilagrassa, propietat de la Sareb, que es van veure forçades a ocupar, ja que mesos abans es van quedar sense feina i no podien fer front als pagaments del lloguer del pis de La Fuliola on vivien anteriorment. Ara mateix es troben en procés de negociació d’un lloguer social amb la Sareb.

La família ha fet tots els passos necessaris per donar d’alta el subministrament de la llum i ha tramitat el butlletí blau. A més, per tractar-se d’una família en situació de vulnerabilitat han demanat el preceptiu informe als Serveis Socials del seu ajuntament per tal què es pugui determinar aquesta situació. Quan s’han apropat a Endesa per fer l’alta, l’empresa s’ha negat en rotund a tramitar-la. En primer lloc, Endesa els hi reclama un deute de 3.000 €, d’agost de 2015 a agost de 2016, a nom de l’anterior propietari que va morir fa temps. Malgrat que la família ha presentat el seu certificat d’empadronament amb data d’agost d’aquest mateix any, Endesa no vol eliminar aquest deute. En segon lloc, els demanen el contracte de lloguer o escriptura i sense aquest requisit no els donaran l’alta. Endesa argumenta que el seu deure és detectar els fraus i tallar el subministrament a aquestes famílies perquè és un perill per ells mateixos i els veïns però quan les famílies intenten regularitzar la situació és Endesa qui posa bastons a les rodes. Així doncs, l’empresa també és responsable d’aquest frau perquè no dona cap alternativa a les famílies més que punxar els subministraments o viure sense llum. No existeix cap llei ni decret que reguli l’obligatorietat per part de les comercialitzadores a requerir la titularitat de l’habitatge per donar d’alta un subministrament, per tant, això es tracta d’una normativa interna de la companyia que podria resoldre’s amb voluntat per part d’aquesta empresa.

Avui estem aquí per exigir a Endesa que posi el comptador a la Mireia i al José Manuel, no només perquè la garantia d’accés als subministraments bàsics s’ha de fer a totes les famílies en situació de vulnerabilitat, independentment de si tenen o no titularitat de l’habitatge, sinó també perquè estem parlant que en aquesta llar viu una persona que té un subministrament vital, que és la màquina d’oxigen per poder dormir. No només la Llei 24/2015 catalana recull que no es pot tallar el subministrament a aquelles persones que tinguin un subministrament vital sinó que la mateixa llei del sector elèctric en el seu article 52.4i) així ho estableix.

Si Endesa continua negant-se a donar llum a la Mireia, al José Manuel i als seus fills en un cas tan flagrant i en unes dates tan assenyalades, ens demostrarà una vegada més que no té cap sensibilitat ni preocupació envers la situació de les famílies més vulnerables ni cap intenció de posar fi a la pobresa energètica.

No permetrem més que es tallin els Drets de les famílies. Seguirem mobilitzant-nos per denunciar des del carrer les polítiques antisocials d’Endesa i la seva vulneració de les lleis vigents que garanteixen que ningú segueixi patint ni set, ni fred, ni foscor!

#LuzParaJManuel