L’APE reclama als grups municipals barcelonins un compromís explícit en la lluita contra la pobresa energètica

En una ronda de trobades amb la majoria de les forces municipals, els instem a signar un document amb mesures concretes

L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) ha començat avui una roda de trobades amb els principals grups municipals que es disputaran l’alcaldia a les pròximes eleccions previstes per al 28 de maig. L’objectiu d’aquestes és presentar un document de propostes concretes en matèria de pobresa energètica i aconseguir la seva firma per part dels mateixos grups i el compromís d’implementar-les durant el proper mandat.

Cal recordar que a Barcelona un 14,4% de la ciutadania no pot mantenir casa seva a una temperatura adequada, una xifra que augmenta en el cas de les dones a un 15,7%. Aquestes xifres, unides al context de crisi energètica que estem vivint els darrers anys, fan que sigui clau que el pròxim govern municipal de la ciutat tracti la pobresa energètica com a prioritària i s’implementin mesures per garantir l’accés universal a l’aigua i l’energia a la població barcelonina.

Les reunions es duran a terme durant els pròxims dos dies i es preveu trobar-se amb els grups d’ERC, Barcelona en Comú, PSC, Junts per Catalunya, Valents i la CUP. Els grups de PP i Ciutadans no han donat resposta a la proposta de reunió.

Les tres principals mesures incloses en el document són:

  • Consolidació dels Punts d’assessorament energètic com a estructura de ciutat: mantenir l’actual estructura d’aquests equipaments, dotar-los de més pressupost per tal de reduir els temps d’espera −que al dia d’avui poden arribar als quatre mesos en algun districte− i garantir l’atenció presencial sense cita prèvia a les oficines.
  • Garantir l’accés universal als subministraments d’aigua i electricitat, amb especial atenció a les llars vulnerabilitzades i les que es troben en situació d’ocupació en precari, tot garantint la instal·lació dels comptadors socials seguint el procediment de l’AMB i el previst en el conveni signat entre Endesa i la Generalitat de Catalunya el març de 2021.
  • Transparència i rendició de comptes: aportar dades amb una periodicitat anual de l’estat de la pobresa energètica a la ciutat per poder implementar polítiques públiques que responguin a l’evolució de la problemàtica i potenciar el grup de treball de pobresa energètica del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona, com a espai per valorar comunitàriament l’eficàcia de les polítiques impulsades.

Des de l’APE reclamem a l’Administració en tots els seus nivells que assumeixin la seva responsabilitat dels drets bàsics de la ciutadania. És imprescindible que les administracions locals actuïn com a garants del dret als subministraments.

Al llarg de la pròxima setmana, es farà públic el resultat de les reunions i es compartiran els grups municipals que han mostrat el seu compromís explícit amb el document de mesures concretes.