55a CRÒNICA: Una altra llar amb perill de tall de subministraments i una malalta: indignant

 L’Assessorament del dia 8 de març va començar amb els següents casos, descrits per la Neus Escofet i la Lucía Navarro, qui ens plasmen sobre el paper els casos que van arribant, i que ens esbossen la duresa de viure en la pobresa energètica, però també la superació d’aquesta situació mitjançant la lluita col·lectiva.

ape-crònica La Georgina, de Cornellà: viu en un pis recuperat. Va posar el servei de l’aigua al seu nom però amb la llum i el gas no hi ha manera. Té la llum punxada i per això, l’assistenta social li diu que ella no hi pot fer res. Li hem explicat els passos a seguir i el què estem fent per aconseguir subministraments en habitatges recuperats. Ha anat a la companyia de llum i li donen llargues perquè li diuen que està en situació irregular. Se li informa de l’enquesta que hem llançat per treballar el tema dels subministraments en habitatges recuperats i diu que ja la va emplenar.

 L’Albert, de Badalona: és un pensionista amb un salari mínim interprofessional; però paga un lloguer de 450 €. Ens comenta que quan va anar a tramitar l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial l’assistenta social no va saber com fer-ho. Per canviar el nom del contracte de llum li demanen el butlletí elèctric – tràmit per baixar la potència- que no pot pagar. Li aconsellem que li facin un pressupost i que pregunti a l’Ajuntament si li poden cobrir aquesta despesa.

 La Manuela, de Badalona: és propietària del seu habitatge però no pot pagar els rebuts ja que només cobra 600 €. Li acaba d’arribar el deute i té por que li tallin, com a l’octubre de l’any passat. Ella està en una situació molt vulnerable, ja que té una germana que necessita una màquina d’oxigen. Se li proposa un acompanyament potent a Gas Natural amb l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial i els informes mèdics amb l’objectiu que la companyia li doni un compromís per escrit que no li tornaran a tallar el subministrament. També se li proposa fer denúncia del tall davant l’Agència Catalana de Consum per haver infringit la Llei 24/2015.

 En Víctor, de Cornellà: ocupa un pis que va ser seu, i sobre el qual està negociant un lloguer social amb el BBVA, mentre ha entrat a ser subhastat. El contracte de llum estava a nom de l’anterior propietari i no li arribaven els rebuts. Actualment té punxada la llum perquè li van tallar al setembre de 2016 infringint la Llei 24/2015. Se li recomana que hauria de tramitar l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial.

 La Raquel, de Barcelona: li va arribar una carta notificant-li la finalització del lloguer social. Se li acaba també l’atur aquest mes i ja ha retornat el rebut de l’aigua, ja que no treballa des d’octubre del 2016 i no pot pagar-lo. Li diem que vagi als Serveis Socials perquè li tramitin l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial i que l’enviïn a les companyies d’aigua i de llum. Ens comenta que el seu contracte de llum està en el mercat regulat però que se li ha doblat l’import de la factura i no ho entén. Se li aconsella que tramiti el bo social per estar tots a l’atur en la seva llar, i que faci el canvi de nom del subministrament d’aigua i tramiti tots els ajuts.

 L’Amina, de Barcelona: la llum estava a nom del seu fill que va marxar de casa i va donar de baixa el subministrament. Ella no va saber fer una alta nova en aquest moment i ara li demanen el butlletí elèctric. Han estat cinc mesos sense llum, per tant s’han vist obligats a punxar-la i ara li ha arribat una factura reclamant un deute de 900 €. Si des de fa un any no pot pagar el lloguer, ¿com podrà fer front ara a aquest deute? Li diem que tramiti l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial i la cèdula d’habitabilitat.

L’Àngel, de l’Anoia, és propietari. Forma part d’una família de quatre membres amb molt pocs ingressos. No li arriben les factures de la llum des de fa tres anys. Va anar a Endesa a demanar Informe de la seva situació actual però no l’hi han donat: li van dir que estava donat de baixa des de feia tres anys, però té comptador i aquest va marcant el consum; no podria pagar el deute en cas que es la reclamessin. Li diem que cal afrontar el tema abans que el deute es segueixi engreixant.

 La Gina, de l’Hospitalet: vivia amb una altra gent i se li va disparar el consum. Va reclamar i li van dir que li descomptarien en altres factures el consum de més però no ho van fer i a sobre li van tancar l’expedient de reclamació. Va estar quatre mesos sense pagar i ara fa un any que no li arriben les factures. A Endesa de l’Hospitalet li han dit que ells no saben com arreglar el seu cas, que vagi a l’oficina principal de Barcelona. Li aconsellem que tramiti l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial i que retiri l’ordre de domiciliació dels rebuts.

 La Khaoula, de Cornellà: viu en un habitatge recuperat de Anticipa -filial del fons voltor Blackstone- a on està empadronada. Estava donada d’alta de la llum encara que mai li van donar la documentació però sí que li van descomptar l’alta en el seu banc. Li diem que exigeixi la factura de l’alta. Actualment no li arriben factures i li van tallar la llum la setmana passada: li van deixar un paper perquè contactés amb la companyia i va rebre una trucada anònima acusant-la d’estar punxant la llum. L’animem a seguir venint als assessoraments per lluitar entre totes aquest gran repte que és aconseguir que els habitatges recuperades tinguin accés als subministraments.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone